Tag / שוויון

    טוען פוסטים...
  • רוזה פארקס

    – סדרת קטנות גדולות

    לפני 62 שנה, ב-1 בדצמבר 1955, סירבה רוזה פארקס, אפרו אמריקאית פעילה בתנועה האמריקאית לזכויות האזרח, לפנות את כיסאה לאדם לבן. היא נאסרה, נשפטה והורשעה בהפרת הסדר הציבורי. באותם ימים החוק קבע…